Wouter Strien

Wouter Strien is gespecialiseerd in monumenten. Hij volgde hiervoor een speciale tweejarige opleiding in deeltijd en weet alles over de bouwkundige waarde en restauratiemogelijkheden en –restauratiekosten voor monumentale panden. Daarnaast voert Wouter deskundige onderzoeken uit voor advocatuur en rechtspraak.

Wouter volgde de HTS, werkte bij verschillende bouwbedrijven en exploiteerde een aannemersbedrijf in de kop van Noord-Limburg. Sinds 2015 maakt hij deel uit van Peters Bouwkundig Adviesbureau, waarvan hij sinds 2018 eigenaar is.

wouter strien
logo bouwraadgevers

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting BouwRaadgevers.